Rijden

TIPS OVER RIJDEN IN GROEPEN

In groepsverband rijden betekent altijd: IEDER VOOR ZICH ! Dit houdt dus in, dat niet de groep beslist, maar de rijder voor ZICH ZELF beslist. Dit ten aanzien van het gedrag op de weg, denk bijvoorbeeld aan het geven van voorrang en bij verkeerslichten.

Zorg dat de minder ervaren rijders(sters) en / of langzamere rijders(sters) VOORAAN in de groep rijden. De meer ervaren en snellere rijders(ster) rijden ACHTERAAN in de groep. De kopman of -vrouw van de groep is een ervaren rijder of rijdster. Houdt rekening met het feit, dat de achterste motor sneller moet gaan dan de voorste; dit verschil is groter dan men meestal denkt.

Het rijden als zodanig vindt plaats in zogenaamd 1/2-STEENS VERBAND. (in formatie rijden). Dit is veiliger, omdat het MEER RUIMTE schept en MEER OVERZICHT geeft. Denk hierbij aan een plotselinge remsituatie. Bovengenoemd houdt wel in dat je tijdens “normaal” rijden en remmen, je ervoor moet zorgen NOOIT naast de voor je rijdende motor komt. Bij het uitwijken door de voorganger of van jezelf is de kans dan erg groot om elkaar te raken. (Harmonica effect) Samengevat: ALTIJD afstand bewaren – denk hierbij aan de 2 seconden regel.

Indien de groep gaat inhalen, BEPAAL JE ZELF of jij ook gaat inhalen. Wacht met inhalen tot je voorganger het inhalen volledig heeft voltooid.

Elkaar inhalen doen we niet.

Rijdend in de groep, ALTIJD de achterligger in de spiegel houden. Bij problemen of indien de achterligger is verdwenen, dan BESLIST NIET naar voren rijden, om je voorganger te waarschuwen, maar naar de KANT en STOPPEN. Je voorganger constateert dit en stopt ook. Het “bericht” loopt dus op deze manier naar voren. Indien iedereen dit doet, blijft de groep dan ook één geheel. Bij een ongeval of grote technische problemen kunnen enkele personen achterblijven De rest gaat verder.

Altijd starten met een volle tank. Indien iemand onderweg moet tanken, dan allemaal tanken.

Enige waarschuwingstekens:

  • hand omhoog: stoppen op een geschikte plek.
  • hand zijwaarts naar beneden bewegen: gevaar op de weg, obstakels modder. o.i.d.

Tot slot: Denk ALTIJD aan je eigen veiligheid en van je duo!!